Co znamená zkratka SAMI/SAMICS?

SAMI je zkratkou slov „Self-defense and martial arts institute“ (česky Institut sebeobrany a bojových umění.
SAMICS je zkratka pro SAMI Combat Systems a je zastřešujícím pojmem používaným k popisu jednotlivých bojových systémů (nebo SAMICS Concepts) vyvinutých mistrem Peterem Weckaufem. Mistr Weckauf concepty rozdělil podle hlavního účelu, kterými jsou sebeobrana nebo bojové umění.

Cílem sebeobrany je dokázat se ubránit v reálném střetu při napadení, kdy bývá útočník většinou silnější, větší a vybírá si nepřipravenou oběť. Jedná se o velmi stresovou situaci, proto musí být obranné techniky jednoduché, reflexivní a účinné. Za tímto účelem byl vyvinut Krav Maga Concept, který vychází z izraelské Krav Maga, ale je dále upraven a rozšířen o prvky ostatních SAMI conceptů, které jsou vhodné pro sebeobranu (např. používání předmětů denní potřeby k obraně SDS Concept aj.).
Pro potřeby ozbrojených složek a profesionálů sloužící se zbraní, kteří se musí umět vypořádat s agresivní osobou, byl vytvořen SAMI-X PRO (dříve Kapap Concept). Zde se předpokládá, že příslušník ozbrojených složek je ozbrojen, pracuje v týmu s kolegy a na rozdíl od Krav Maga mu nestačí ubránit se a utéct, ale musí pacifikovat zájmovou osobu. Kapap Concept byl v poslední době pro svoji efektivitu přijat jako výcvikový systém vězeňské služby v celém Rakousku a učí se jej i příslušníci elitních zásahových útvarů rakouské policie.

Hlavním cílem bojového umění není efektivní obrana proti útočníkům, ale pěstovat umění pro něho samotné, pro krásu technik, pro plynulost jednotlivých pohybů, bojových přechodů apod. Člověk se v takovéto umění vzdělává roky, aby se techniky naučil a ani pak nemusí být schopen je reálně použít. Některé z technik dokonce ani nemohou být reálně použity v moderním světě, jako je například boj s historickými zbraněmi, meči, sekerami, halapartnami apod., nebo použití takových technik (např. rozseknutí hlavy sekerou) v reálném střetu by pro uživatele mohlo skončit obviněním z vraždy a uvězněním. Přesto je trénink bojových umění krásný, zábavný a rozvíjí schopnosti a dovednosti, které mohou být do sebeobrany aplikovatelné.

Mezi concepty SAMI Combat systém patří:
Hlavní sebeobranné systémy
Krav Maga Concept – systém civilní sebeobrany
SAMI-X PRO (Kapap Concept ) – systém pro bezpečnostní složky a armádu

Zbraňové systémy
Knife Fighting Concept – boj nožem
Axe and Tomahawk Fighting Concept – boj sekyrou a Tomahawkem
Stick Fighting Concept – boj tyčí
SDS Concept – obrana s každodenními předměty / improvizované zbraně
Expandable Baton Concept (EBC) – používání teleskopického obušku

Otevřené systémy
Panantukan Concept – označovaný jako filipínský špinavý box

Všechny koncepty SAMICS jsou strukturovány do modulárního systému. Obecně se jedná o úrovně 1-6 pro studenty, přičemž úroveň 6 je „černý pás / expert“. Zatímco všechny koncepty SAMICS sdílejí základní strukturu a didaktickou metodologii a mnoho tréninkových nápadů je společných pro všechny tréninkové plány, každý systém má své vlastní specifické prvky jedinečné pro sebe. Zaměření na tyto jedinečné prvky v každém systému spojené se snadnou zaměnitelností v rámci SAMICS Concepts umožňuje cvičencům dosáhnout úrovně odborných znalostí v bojových uměních, které je obtížné najít jinde. Například: Systém Knife Fighting Concept se 100% zaměřuje na výcvik s nožem zaměřeným na odbornost v této disciplíně nebo na obranu proti útoku nožem. Nicméně vzhledem ke společným původům, metodice a technikám výcviku, které jsou součástí SAMICS, najdou cvičenci bezproblémový a snadný průnik do jiných koncepcí SAMICS založených na zbraních nebo dokonce do systému s prázdnou rukou, jako je koncept Panantukan.


Koncepty SAMICS jsou vyučovány v přibližně 40 zemích certifikovanými a přidruženými instruktory SAMICS.

V České republice je SAMI momentálně nejrychleji se rozvíjející organizací Krav Maga.

Certifikovaní instruktoři Krav Maga Concept v současné době působí v těchto lokalitách:
České Budějovicewww.kmcb.cz
Karlovy Vary www.kravmagaclub.cz
Liberecwww.samikravmagaliberec.cz
Mladá Boleslav www.petrmazal.cz
Mostwww.facebook.com/KravMagaMost
Ostrava www.kravmaga-ostrava.cz
Praha www.kravmaga-skolasebeobrany.cz
Znojmo www.kravmagaznojmo.cz
Děčín, Jičín – saidl.martin@centrum.cz

Certifikovaní instruktoři pro Knife Fighting Concept a Panankutan Concept působí v lokalitě:
Brno https://www.samiczechia.cz/

SAMICS nabízí také možnost samostudia prostřednictvím online vzdělávací platformy SAMICS Online Training: https://sami-international.com