Děti – Krav Maga pro děti a juniory

Přihlášení > zde

Hledáte smysluplný kroužek pro vaše děti?

Nyní máte možnost přihlásit svoje nejmenší na kurzy sebeobrany Krav Maga. Cílem kurzu je výuka sebeobranného systému zábavnou a nenásilnou formou her. Umožníte tím vašim dětem nejen sportovat, ale i naučit se praktické sebeobraně. Děti se naučí zásadám bezpečného chování a prevenci, rovněž také rozpoznání nebezpečí a řešení nejrůznějších problémů, jakým je například nežádoucí kontakt s cizím dospělým člověkem nebo šikana od vrstevníků.
Krav Maga nabízí všestranný pohybový rozvoj.
Tréninky probíhají formou her a soutěží, tak si děti užijí i srandu na tréninku.

tréninkové skupiny Krav Maga pro děti.

K 1děti 6 – 10letPondělí 15:10 – 15:55
K 2děti 10 – 13 letPondělí 16:00 – 16:50
K 3děti 6 – 10letstředa 15:30 – 16:15
K 4děti 10 – 13 letStředa 16:20 – 17:10
J 1junioři12 – 15 letStředa 17:15 – 18:15

Je-li volné místo, je možné děti přihlásit i v průběhu roku. Od září budeme otvírat opět nové skupiny pro nováčky.

Kde:
Trénujeme v nově zrekonstruované tělocvičně na adrese: Mladoboleslavská 514, Praha – Vinoř. (pod lékárnou vedle školní družiny)
mapa

Cena:
kurz se hradí vždy na celé pololetí
2500,-Kč na pololetí (září – leden / únor – červen, 5 měsíců)

platbu je možné provést až po první zkušební (ukázkové) hodině

Co děti potřebují?
trénujeme na boso (tělocvična má tatami), sportovní oblečení, pití

Maximální kapacita je 14 dětí ve skupině!!!

Přihlášení > zde

Trenér

Tréninky Krav Maga pro děti ve Vinoři vede Mgr. Petr Vrablic. Petr se bojovým uměním věnuje téměř 30 let již od svých 7 let.
Je cerfikovaným insrukorem sebeobrany Krav Maga s praxí ve výuce od roku 2012 a absolvoval speciální instruktorské kurzy zaměřené na výuku dětí.
Dále je také vystudovaným pedagogem (Univerzita Karlova). Ve své diplomové práci se věnoval šikaně a možnosti jak ji řešit a předcházet a jakou roli může v prevenci šikany mít výuka sebeobrany dětí.

Vice o Petrovi ZDE

Tréninky jsou přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Co tréninky dětem přinesou?

  • Poznají na tréninku nové kamarády.
  • Zvýší si fyzickou zdatnost, ohebnost.
  • Užijí si akci a zábavu.
  • Zvednou si sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
  • Zlepší se ve zvládání svých emocí, zlepší si koncentraci, komunikační dovedností a v neposlední řadě se trénují v sebekázni.

Krav maga v sobě dále obsahuje:
– Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
– Dovednost řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.

Jak tréninky probíhají?
Tréninkový program je speciálně navržený pro děti a dospívající. Děti se pohybují v bezpečném prostředí a zábavnou, hravou formou se učí techniky a postupy, jak se ochránit v nejrůznějších situacích. U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdatnost. Pokyny a principy, jež pomáhají při řešení ohrožujících situací, jsou do programu citlivě a nenásilně zakomponovány. S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na techniky k řešení různých sebeobranných situací. Starší děti a teens se již učí složitějším technikám. Čím vyšší věková kategorie, tím více se trénink podobá tréninku pro dospělé.

Přihlášení > zde