Praha 22

V loňském roce jsme  si jako Krav Maga – Škola sebeobrany z.s. podali žádosti o finanční příspěvek na pořádání akcí pro veřejnost. V rámci přidělené  dotace jsme pak do Vánoc pořádali sérii seminářů pro děti a jejich rodiče, ženy a seniory.

Náplní dětských seminářů bylo téma „Bezpečný pohyb dítěte po ulici bez doprovodu rodičů“, který proběhl v tělocvičně Lidového domu,  3. listopadu  a  „ Řešení krizových situací rodiče s dítětem“, který se pak konal 22. prosince. V rámci seminářů se rodiče i děti naučily jak se chovat při problémech, do kterých se mohou na ulici dostat a to jak na preventivní, tak i fyzické úrovni.

Dále jsme měli možnost rozšířit povědomí o bezpečném chování pro naše starší spoluobčany. Navštívili jsme přímo jejich Seniorský klub, který vede energická dáma paní Stanislava Drozenová.

Bylo to moc příjemně strávené odpoledne s dvacítkou uhříněveských seniorek, které se nebály vyzkoušet si použití některých běžných předmětů k sebeobraně.  Mimo jiné i speciálně vyztužený deštník, který nejen že výborně chrání proti dešti, ale dá se s ním i bouchat.

Tématem semináře pro ženy bylo „Zvyšovaní bezpečnosti žen“. Ženy se naučkily prevenci a bezpečnému chování, aby zminimalizovaly šance, že budou agresorem vybrány jako potencionální oběť, učily se sebeobranné techniky vhodné pro ženy proti nejčastějším útokům, jakým ženy čelí. Dále se učily používat sebeobranné prostředky, jako možnost vykompenzování fyzické výhody muže, jako útočníka. Dostaly informace o právních aspektech sebeobranny. Vše, co se ženy na našech kurzech učily, si ověřily a vyzkoušely na scénářích proti figurantovi v ochraném obleku. Jedním z nejčastějších sebeobranných prostředků pro ženy bývá obranný sprej. Pro jeho správné použití je ale potřeba tréninku. Z finančních prostředků obržených od městké části Praha 22 proto byly nakoupeny cvičné varianty trénikových sprejů a každá účastnice kurzu takový sprej obdržela, aby i po skončení kurzu mohla trénovat a opakovat naučené dovednosti.

Na závěr je nutno dodat, že všechny námi pořádané akce byly za finančního příspěvku MČ Praha 22, díky němuž jsme mohli nakoupit potřebné vybavení a zaplatit nájem tělocvičny.

Tímto MČ Praha 22 děkujeme a těšíme se na další spolupráci.