Jak se ženy ve Vinoři učily bránit

Před Vánoci se u nás ve Vinoři konal seminář sebeobrany pro ženy, který byl určen ženám a dívkám od 15 let. Ve Vinoři se sešla různorodá skupina žen od mladých sportovkyň až po ženy seniorského věku. Kriminalita v Praze je stále velké téma a ženy a děti jsou ohroženou skupinou. Takovýto kurz byl proto zcela na místě a také ženy, které ho absolvovaly,ho hodnotily velmi kladně. Kurz vedl instruktor Mgr. Petr Vrablic, hlavní instruktor Krav maga – škola sebeobrany z.s.

A čemu se ženy v kurzu věnovaly?

Protože ženy jsou ve většině případů typické tím, že podceňující péči o svou bezpečnost, hlavním bodem programu byla prevence. Ženy si buď nebezpečí, které na ně číhá neuvědomují, nebo doufají, že právě jim se nic nestane. Není náhoda, že policie ročně řeší tisíce případů, jejichž obětí jsou právě ženy – zahrnuje mezi ně nejen přepadení nebo znásilnění, ale i nebezpečné pronásledování nebo domácí násilí.

Kromě prevence se ženy učily, jak se vypořádat s případným agresorem pokud prevence selže. Ženy se učily jak zvládat konflikty ve verbální i fyzické rovině. Naučily se, jak k sebeobraně používat nejen naučených úderů a kopů, ale i improvizovaných zbraní, jako deštníku, propisky, parfému a v neposlední řadě jak správně a bezpečně používat mezi ženami stále rozšířenější pepřový sprej. Vyučované techniky pro ženy jsou koncipovány tak, aby byly účinné i z pozice fyzického znevýhodnění a poskytovaly potřebnou obranu proti násilným, sexuálním a kriminálním útokům. Všechny naučené dovednosti si účastnice kurzu zkusily na figurantovi oblečeném v ochranném obleku a helmě.

Účastnicím kurzu byly předvedeny nebezpečné situace a typické útoky na ženy, které se následně naučily řešit. Jednalo se o verbální napadání, škrcení, tahání za vlasy, pokusy o znásilnění, natlačování na zeď, úchopy s vláčením do nebezpečného prostoru. Všechny naučené dovednosti byly spojeny s preventivními opatřeními, jak se do podobných situací nedostat, nebo alespoň minimalizovat šanci jejich vzniku. Ženy byly také seznámeny s právními normami týkající se nutné obrany a úskalími, které je mohou potkat při následném vyšetřování.

Všechny naučené dovednosti počítají s tím, že žena je slabší, lehčí a menší než případný útočník. Což je také důvodem, proč si útočník svou oběť vybírá. Atraktivita potencionální oběti pro útočníka není dána tím jaké má na sobě oblečení, nebo jak má dlouhé nohy, ale tím, jestli na útočníka působí jako snadná oběť. K tomuto dojmu snadné oběti může přispět vysoká obuv na podpatku, dávající útočníkovi najevo, že žena nemůže rychle prchat, ženiny dlouhé vlasy, za které ji může útočník chytit a strhnout na zem, viditelné drahé šperky nebo elektronika, o kterou může chtít útočník ženu oloupit. Atraktivitě pro útočníka naopak nedodá žena se sebevědomým vzpřímeným postojem, silným zvučným hlasem nebo pohledem, který se nebojí na útočníka podívat. Ženy se na kurzu učily hodně hlasitě křičet, neboť jak říká poučka „kdo nezvládne křičet, ten nezvládne ani bojovat.“

V závěrečné části semináře čekal na ženy závěrečný test, ve kterém se vypořádaly s figurantem v ochranném obleku představujícího agresora. Všechny ženy prošly závěrečným testem na výbornou a zaslouží si velkou gratulaci! Dle slov účastnic by si podobným kurzem měla projít každá žena a dívka a naučené dovednosti by měly být jakýmsi bezpečnostním minimem.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu účastnic byl uspořádán 28. ledna 2020 další sebeobranný seminář a od 4. února do 31. března 2020 byl pro ženy naplánován dvouměsíční výukový kurz.

Nyní je možnost ve Vinoři navštěvovat speciální třídu určenu pouze ženám.